אתר העמותה בבניה

תעודות

אפשרות לתרומה לעמותה לחשבון בנק

עמותת מיוחדים
בנק לאומי
מספר 10
סניף 752
חשבון 180700/76